Hoe werken we?

Als u meer wilt weten over het opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw baby, kind of jongere tot 23 jaar dan bent u bij het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) aan het goede adres. Het CJG is een samenwerkingsverband van partners die ervaring hebben in opvoeden en opgroeien: er werken artsen, verpleegkundigen, pedagogen, maatschappelijk werkers en jongerenwerkers. Ook huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het onderwijs doen mee. Deze mensen luisteren naar uw verhaal, denken mee, geven praktische tips of weten de weg naar de juiste instanties.

Een gezinsplan

Ieder kind en iedere vraag is uniek. Er zijn geen 'standaardoplossingen' voor iedereen. Als u bij het CJG aanklopt proberen we samen uw vraag helder te krijgen. Als het nodig is maken we een afspraak voor een gesprek. Samen maken we een plan. We bespreken welke hulp u nodig heeft en wat u daaraan zelf kunt doen. Wat u zelf kunt doen of regelen, verschilt van persoon tot persoon en van gezin tot gezin. Zo verschilt dus ook welke ondersteuning u krijgt.

Eén vaste contactpersoon

Omdat we vanuit één team werken, hoeft u niet van loket naar loket. We helpen u bij het regelen van professionele hulp. Bijvoorbeeld intensieve ondersteuning bij het opvoeden of ...... Als u te maken heeft met meerdere problemen tegelijk krijgt u één contactpersoon waar u alle zaken mee kunt bespreken. Dat geldt als er binnen uw gezin meerdere dingen tegelijk spelen. Er komen dan niet meerdere hulpverleners tegelijk bij u over de vloer, maar we kijken wat echt nodig is en bundelen dan de krachten.

Wat als u niet tevreden bent?

Wij doen alles aan om zaken rond zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen goed te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Meestal is dat met een goed gesprek op te lossen. Mocht dat toch niet lukken, is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon waar u terecht kunt: Annemieke Spijker heeft spreekuur in de even weken op dinsdagochtend van 09:00-11:00 uur, in het gemeentehuis Lochem. Zij luistert, denkt mee en geeft informatie en advies. Ook kan zij bemiddelen bij klachten en bezwaren. U kunt haar bereiken via tel 026 384 28 26. U kunt ook een mail sturen naar: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.

Uitwisseling van gegevens

We vragen u altijd of we informatie over u mogen delen, vastleggen of opvragen. Dat gebeurt dus alleen met uw toestemming. Slechts in heel bijzondere gevallen wisselen we gegevens uit zonder toestemming van de cliënt, bijvoorbeeld als er sprake is van een gevaar voor eigen veiligheid of die van anderen.

Pgb aanvragen

U wilt de zorg voor uw kind zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Daar komt veel bij kijken. Daarom doorloopt u een aantal stappen voordat u een pgb kunt ontvangen.

lees meer →