't Baken

Vanaf 1 januari 2019 is er één loket, waar u als inwoner van de gemeente Lochem terecht kunt met vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen: 't Baken. Deze toegang vervangt de vier bestaande loketten: het Zorgloket, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Gebiedsteam Lochem en Het Plein Lochem (nu in Zutphen). Ook voor werk en inkomen kunt u bij 't Baken terecht.

Dat betekent ook dat deze website binnenkort niet meer online is. Alle informatie over 't Baken vindt u per 1 januari 2019 op www.bakenlochem.nl

Hoe kunnen we je helpen?

Opvoeden van kinderen is leuk en een uitdagende taak. Als (aanstaande) ouder of opvoeder kun je vragen hebben waar je het graag eens met een ander over zou willen hebben. Soms is het nodig om meer professionele hulp in te zetten. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan je ook hierover adviseren. Het CJG is er voor alle ouders, opvoeders, jeugdigen en professionals die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van kinderen. Het CJG regelt ook alle vormen van jeugdhulp, zoals ondersteuning, jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen de gemeente Lochem.

Advies van het CJG is gratis. Neem gerust contact op met één van onze medewerkers, zij helpen u graag!